Oświadczenie zarządu

Szanowni Kibice, Piłkarze, Trenerzy !

Informujemy o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Kamila Kwaśniaka. Dziękujęmy!

Jednocześnie zaprzeczamy wszelkim nieprawdziwym informacjom dotyczącym naszego Klubu, które sugerują zawieszenie występów w IV lidze, zaprzestania szkolenia dzieci czy likwidacji. Jest to nieprawda.

Zarząd w dniu dzisiejszym podjął działania mające na celu wyłonienie nowego prezesa w trybie pilnym. W tym temacie jesteśmy w ścisłym kontakcie z Panem Burmistrzem Markiem Długozimą, kóry zaoferował nam swoją pomoc. Niezwłocznie poinformujemy wszystkich zainteresowanych o wyborze nowego prezesa.

Zgodnie oświadczamy, że TSSR POLONIA TRZEBNICA była, jest i będzie!

 

Z poważaniem

Zarząd TSSR Polonia Trzebnica

28 stycznia 2019, 14:08