Skrzat

Uwaga!!! W grupach skrzat nie ma podziału ze względu na uwiejętnosci (brak selekcji)

 

TRENINGI:

Uwaga!!  W czasie treningu obowiazuje zakaz przebywania rodziców .

 

 

 

 

KONTAKT Z TRENEREM:

 

 

Grupa niebieska -  Kamil Łukojć 668 996 290

 

 

Grupa biała - Maciej Waliszczak  739 205 605

 

 

Grupa zielona - Paweł Kapinos 603 803 808

 

Regulamin zawodnika:

1. Na trening przychodzę 10 minut przed zajęciami.

2. Przed i po treningu pomagam trenerowi, przynieść bądź zanieść sprzęt sportowy (piłki, tyczki, pachołki, krążki).

3. Będąc na boisku przed treningiem nie oddaję strzałów na bramkę, tylko indywidualnie bądź z kolegami rozgrzewam się z piłeczką.

5. Napój zostawiam przy piłeczkach przed treningiem, nie zapominając, że woda jest najlepsza do picia podczas treningu. Spożywam napój tylko za zgodą trenera, w określonych przerwach podczas zajęć.

6. Podczas treningu skupiam się na ćwiczeniach, zabawach i grach, pamiętając iż zabronione jest patrzenie na rodziców oraz rozmawianie z kolegami.

7. Będąc na boisku pamiętam, iż nie wolno dotykać żadnych bramek ze względów bezpieczeństwa.

8. Po treningu nie zostawiam żadnych śmieci po sobie (puste butelki, reklamówki, itp.), tylko wyrzucam je do pojemnika na śmieci.

9. W czasie wolnym na podwórku wykonuje ćwiczenia, które nie opanowałem bardzo dobrze na zajęciach.

10. Obowiązki szkolne (odrabianie lekcji, itp.) staram wykonywać jak najlepiej, gdyż mając problemy w nauce nie będę mógł uczestniczyć w treningach oraz w meczach i turniejach

11. Jeżeli nie jestem pewien odnośnie godziny treningu, meczu, bądź jakiejkolwiek innej sprawy dzwonię do trenera.

12. Jeżeli źle się czuję bądź odczuwam inne dolegliwości, natychmiast informuję o tym trenera. 

13. Będąc zawodnikiem klubu Polonia Trzebnica nie używam wulgarnych, obraźliwych słów wobec bliskich, i kolegów, gdyż mam szacunek do siebie i wszystkich osób.

14. W domu, na podwórku i w szkole staram się być grzeczny, wiedząc że moje zachowanie jest „wizytówką” Polonii Trzebnica

15. Jeżeli nie będę na treningu, bądź na meczu i turnieju zawsze powiadamiam trenera.

 

NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:

 

1. Trzy upomnienia zawodnika podczas zajęć – skutkują zawieszeniem zawodnika do końca treningu.

2. Złe zachowanie w szkole, bądź problemy z nauką – zawieszenie zawodnika na czas poprawy.

3. Spóźnienie się na zajęcia – upomnienie, po kolejnym spóźnieniu kara dyscyplinarna

4. Nie przyjście na turniej, bez wcześniejszego usprawiedliwienia skutkuje zawieszeniem na kolejny mecz/turniej.

 

Regulamin rodzica:

1. Postaram się dostarczać moje dziecko nie wcześniej niż 10 minut przed treningiem. Opuszczenie rozgrzewki zwiększa ryzyko poniesienia kontuzji.

2. Do 10 dnia każdego miesiąca zobowiązuję się do uiszczenia składki członkowskiej według aktualnej stawki w danej grupie bez względu na liczbę obecności na zajęciach. Wpłaty należy dokonywać tylko u trenera-opiekuna lub na konto bankowe. Składki zostaną przekazane na cele statutowe Trzebnickiego Stowarzyszenia Sportowo –Rekreacyjnego „Polonia „ Trzebnica

3. Podczas  zajęć nie będę kontaktował się z dzieckiem oraz będę stał/a co najmniej 20 metrów od miejsca treningu. Koncentracja chłopca w tym wieku jest bardzo słaba i powinna się skupić na trenerze i czynnościach treningowych.

4. Podczas rozgrywania meczu, powstrzymuję się od udzielania wskazówek mojemu dziecku, bo mam zaufanie do trenera prowadzącego.

5. W przypadku nieobecności dziecka na treningu powiadomię o tym trenera. Jeżeli nie będzie sygnału (w formie sms-a) w przeciągu dwóch tygodni, zawodnik jest skreślony z listy bez prawa ponownego przyjęcia do klubu.

6.Zabronione jest przepisywanie dziecka do innej grupy wiekowej w klubie przed ukończeniem odpowiedniego wieku bez zgody trenera, trenera koordynatora lub zarządu klubu.

7. Zobowiązuję się do jak najszybszego dostarczenia dokumentów klubowych

8. Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje dziecko. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe dziecka.

9.Wszelkie informacje(terminy treningów, kontakt do klubu ,informacje odnośnie wyjazdy na turnieje ,itp.) zamieszczone są na stronie internetowej klubu www.poloniatrzebnica.pl w zakładkach poszczególnych grup.

10. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych  i wizerunku mojego dziecka przez Klub TSSR Polonia Trzebnica

11. Zabronione jest trenowanie w innym klubie bez odpowiedniej zgody i powiadomienia zarządu Polonii Trzebnica. O przejściu (transferze) do innego klubu decydują przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 

 

TSSR „POLONIA“ TRZEBNICA

55-100 Trzebnica, ul.  Sportowa 1

 tel./fax. 71 312 00 87 (klub –Stadion)

NIP 915–10–10–567  REGON 930235542

Bank Spółdzielczy  o/Trzebnica nr 54 9591 0004 2001 0000 0202 0001

www.poloniatrzebnica.pl

e-mail : biuro@poloniatrzebnica.pl