Herb Gminy Trzebnica Herb GKS Polonia
GMINNY KLUB SPORTOWY POLONIA TRZEBNICA
PRZEZ POLONIĘ DO EKSTRAKLASY

Wspieraj GKS Polonię Trzebnica

Wspieraj GKS Polonię Trzebnica
 
Zachęcamy do wspierania naszego klubu a przede wszystkim Akademii GKSu. Przedsiębiorców,firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu
 
polonia@polonia.trzebnica.pl
 
Korzyści płynące ze sponsoringu poniżej 
 
Nowa ulga dla sponsoringu sportu
 
Z nowym rokiem weszła w życie długo oczekiwana w środowisku sportu tzw. ulga sponsoringowa dla podatników wspierających działalność sportową. Celem nowelizacji jest zachęta do szerszego wspierania i zwiększenia wydatków na finansowanie sportu.
W dotychczas obowiązującym stanie prawnym polski system podatkowy nie przewidywał żadnej ulgi dla przedsiębiorców wspierających działalność sportową. Zmienia się to za sprawą ustawy z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz, U. z 2021 r., poz. 2105) - czyli ustawy o zmianie ustaw podatkowych.
Kluczowe zmiany w tym zakresie dla środowiska sportu wspomniana nowelizacja wprowadzi w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128), czyli ustawie o PIT. Analogiczne rozwiązania zostaną wprowadzone również w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800), czyli ustawie o CIT.
Zgodnie z dodanym do ustawy o PIT art. 26ha ust. 1:
Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:
sportową,
kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
- przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Co te zmiany oznaczają w praktyce dla przedsiębiorców?
Przede wszystkim ulga jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców płacących PIT na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku liniowego, a także do podatników CIT. Z ulgi mogą skorzystać zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak również spółki. Ulga stworzy możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową. Oznacza to więc, że poza poniesionymi wydatkami, które w całości będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, za sprawą nowej ulgi przedsiębiorca uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów. Zatem łącznie przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 150% kosztów.
Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi sponsoringowej o ile poniesie wydatki na sfinansowanie przynajmniej jednego z niżej wskazanych sposobów wspierania działalności sportowej:
stypendium sportowe,
impreza sportowa niebędąca masową imprezą sportową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
finansowanie klubu sportowego na realizację następujących celów:
- realizacja programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
- sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
Finansowanie przez przedsiębiorców działalności sportowej będzie bardziej atrakcyjne niż dotychczas, bowiem oprócz zysków wizerunkowych przedsiębiorca osiągnie również korzyść podatkową. Upraszczając - każde 1 zł wydane na klub sportowy zmniejsza przychód o 1,50 zł.
 
Udostępnij post dalej
 
289767167_3340935429564439_1426759069147362466_n.jpeg
× Wyszukaj w serwisie